ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ประจำปี 2564 จำนวน 9 งว ดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564 โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

29122563next.pdf

Leave a Comment

Skip to content