นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

            วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สร้างวินัยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สจป.10(ราชบุรี) นายประเสริฐ ม่วงอยู่ ผอ.ศปม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี โดยมีนายณัฐพัชร์ สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมคาราวานสิ่งแวดล้อมโดยมีการมอบถังขยะ(โครงการมือวิเศษxวน)ให้กับภาคีเครือข่าย และมอบทุนการศึกษาจากการดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยกขยะให้กับเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงรณรงค์สร้างวินัย ลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “Everyday Say No To Plastic” และเปิดโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) บริเวณวัดลาดหอย จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ กรมป่าไม้ได้นำกล้าไม้มาแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content