นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                25 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทส. เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                กิจกรรมภายในงานได้นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุต̣โต วัดสร้อยทอง มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะ…เพิ่มคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการในหน่วยงาน ทส.

Leave a Comment

Skip to content