นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดิน

                นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม(ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง)อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านพักตากอากาศม่อนใจโฮมสเตย์ ท้องที่บ้านหนองหอยใหม่ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมพื้นที่ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลและนำตรวจพื้นที่ ในโอกาสนี้นายธเนศพล และนายสมศักดิ์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยรอบครอบพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content