นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

                วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม โดยมีผลจากการประชุม

                1. ในขณะนี้ มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น จำนวน 2 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งเป็นบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงขอหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน และกำชับเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งทั้งที่อยู่ในหน่วยงานและภายนอกสำนักงาน

                2. สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง กำชับให้ทุกหน่วยงานยังคงมาตรการเฝ้ายระวังโรคโควิด 19 ไว้เช่นเดิม โดยให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร หรือสำนักงานทุกครั้ง หากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ให้นำระบบการวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์เข้าอาคารมาใช้อีกครั้ง

                3. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเฝ้าสังเกตสุขภาพของตัวเอง หากมีอาการไม่สบาย หรือมีอาการเป็นไข้ ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

Leave a Comment

Skip to content