คุณอิโลน สโตบูกสกิ อัครรชทูตที่ปรึกษด้านการเกษตรออสเตรเลียและคณะผู้ติดตาม เข้าหารือกับนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

                วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ, 2563 เวลา 09.30 น.คุณอิโลน สโตบูกสกิ อัครรชทูตที่ปรึกษด้านการเกษตรออสเตรเลียและคณะผู้ติดตาม เข้าหารือกับนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และคณะทำงานเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย การหรือประกอบไปด้วยเรื่องทั่วไป ประเด็นการค้า สินค้าที่สงไปออสเตรเลีย การปรับแก้กฎหมาย (มาตรา 7) ของไทย คุณอิโลนแลกเปลี่ยนเรื่องการเปลี่ยนกฎหมายป่าไม้ของออสตรเลียชนกัน ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

                ในการหารือครั้งนี้ท่านอธิบดีได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ และนายสภลท์ เป็นผู้ประสานงานรวมทั้งกรมป่าไม้มอบร่าง County Speafic Guideline ของประเทศไทย ฉบับที่ 5 ให้กับทางสถานทูตออสเตรเลีย เพื่อดำเนินการต่อไป และจะมีการประชุมหารือระหว่างฝ่ายไทยและออสตรเลียทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content