2563 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในปีนี้ รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในส่วนของกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กทม.

                ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และแจกกล้าไม้ให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

Leave a Comment