ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิชาการป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2 พ.ย 63 – 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและ สารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content