นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี 2563

          วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายอดิศร นุชดำรงค์  อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี 2563 โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป้าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Leave a Comment

Skip to content