นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง)

            วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมพื้นที่ และรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน โดยได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และปลูกต้นรวงผึ้ง ในโอกาสนี้ด้วย

            จากนั้น ช่วงบ่าย อปม. เดินทางไปยังกองอำนวยการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม โดยมี ผอ.สปฟ. ,  ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) , ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย , ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน , ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย

Leave a Comment

Skip to content