นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

                วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บริหารระดับสูง ทส. เข้าร่วมกิจกรรม กรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ. สจป. 10 (ราชบุรี) และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดพัฒนาสถานที่ มากกว่า 1,000 คน

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าและได้มีพิธีเปิดตัวโครงการพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาและในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสาบริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 20 ไร่ และกรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้ มากกว่า 4,000 ต้น และได้รับมอบหมายให้เตรียมพื้นที่ เตรียมหลุมปลูก และจัดทำป้ายชื่อต้นไม้สำหรับผู้บริหาร ทส. และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content