นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2563

                วันอาทิตย์ที่ 11ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ผู้บริหารในสังกัด ทส. โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดีและนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. ผู้บริหารส่วนกลาง ผอ.สจป.10 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content