นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นประจำปี 2563

                   กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีรับมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงฯ และผู้บริหาร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำป่าชุมชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายอดิศร ดุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวรายงานตามลำดับ ผลการตัดสินประเภทรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมเงินสนับสนุนป่าชุมชน 200,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่  ผลการตัดสินประเภทรางวัล ป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต” รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนป่าชุมชน 100,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Leave a Comment

Skip to content