นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟื้นฟูป่า

          วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟื้นฟูป่า ณ โรงแรมวอลดอฟ แอสโทเรีย กทม.

          ในการลงนามครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปาชา รมว.ทส. ประธานฯ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ข้าราชการระดับสูงของ ทส. ผู้บริหาร อบก. โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นสักขีพยานการลงนาม ร่วมกันระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ อบก. และซีพีเอฟ

          ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2568 พื้นที่ 7,000 ไร่ และโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน พื้นที่อ่าวไทย ตัว ก. จ.สมุทรสาคร  ระหว่างปี พ. ศ. 2562 – 2566 พื้นที่ 14,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการของซีพีเอฟ อีก5,000 ไร่ ต่อไป

          ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.สสป. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content