นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินของของหน่วยงานในสังกัด ทส.

            วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินของของหน่วยงานในสังกัด ทส. กับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู (หินสามวาฬ)เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้า และให้แนวทางการดำเนินงานในการป้องกัน ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบริเวณหินสามวาฬ ให้ขวัญกําลังใจเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ

            นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม กล่าวว่าหัวใจในการท่องเที่ยวคือการอนุรักษ์ ดังนั้นในการรองรับนักท่องเที่ยวจะต้อง มีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ และชุมชนในพื้นที่เพื่อปกป้อง และดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์ให้ลูกหลานขอเราคงอยู่ต่อไป และหากมีใครเข้าไปเที่ยวแล้ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์เสียหาย จะดำเนินการสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยว เพราะจากนี้ไปคนไทยต้องรู้จักเรียนรู้ และการอนุรักษ์ เพื่อลูกหลานของเรา

Leave a Comment

Skip to content