นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 และการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/82653 และการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้น่าน ศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 และได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้สำนักต่าง ๆ จัดเตรียมงานวันปิยมหาราช

Leave a Comment

Skip to content