นายจิระศักดิ์ ชูความดีรองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ “ปลูกสวนป่า สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน KEEPING NATURE IN BALANCE”

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดีรองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่าย พื้นฟูพื้นที่สีเขียวสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และนายสมชาติ ด้วงประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับคุณฮาราลด์ ลิงค์ (Mr. Harald Link) ประธานบริษัท บี.กริม พร้อมด้วย พนักงาน ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ “ปลูกสวนป่า สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน KEEPING NATURE IN BALANCE” ณ บี.กริม คันทรีคลับ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Leave a Comment

Skip to content