กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม ครบรอบ 18 ปี ภายใต้ชื่องาน “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม ครบรอบ 18 ปี ภายใต้ชื่องาน “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ และพนักงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยภายในงานมีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ช่วยเหลือราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับเกียรติคุณและเข็มพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อีกด้วย

1 thought on “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม ครบรอบ 18 ปี ภายใต้ชื่องาน “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน”

Leave a Comment

Skip to content