เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประ กาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ เอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ.pdf

Leave a Comment

Skip to content