ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชน เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1 ต.ค2563-31ธ.ค2563)โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง)

TOR3.pdf

Leave a Comment

Skip to content