ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านธุรการ ประจำปี พ.ศ.2564(1 ต.ค63-31 ธ.ค.63))

C0124092563.pdf

Leave a Comment

Skip to content