ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำร ุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ขข3757 ก รุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผน งานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content