ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรักษา รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 ฒ ย 3059 กทม. ปม.59-012-0304-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

car01092563.pdf

Leave a Comment

Skip to content