นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี”

                วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี   นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี” พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหารในสังกัด ทส. และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รอง อปม. และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สจป.10 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม

                ท่าน รมว.ทส.และคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาช้างป่าออกมาหาอาหารนอกพื้นที่ป่า ปัญหาการจัดระเบียบเรือแพ ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาลักลอบยาเสพติดข้ามแดน ปัญหาด้านการเมือง ปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19    

                ท่าน รมว.ทส. และปกท.ทส. ได้อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละด้าน และวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) รวมทั้งพื้นที่เป้าหมายใน จ.กาญจนบุรี ด้วย

                จากนั้น ท่าน รมว.ทส. และ คณะฯ เข้าร่วมงาน เสวนา พบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของภาคเอกชน นำโดย รมว.ทส. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รอง.รมว.ทส. และผู้แทนผู้ประกอบการ ร่วมเสวนา โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 200 คน ณ หน้าจวนะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) บริเวณศาลหลังเมืองกาญจนบุรี

Leave a Comment

Skip to content