นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี”

                วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี” พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารในสังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รอง อปม. และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สจป.10 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม

                ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายท่าน รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตาม รับฟัง สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชนภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยท่าน รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะความต้องการของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความมั่นคงทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ปรับปรุงทรัพยากรน้ำบาดาล   แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภายใต้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และปัญหาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้ง ปัญหาขยะในพื้นที่ ปัญหาผักตบชวา และมติการเสริมสร้างศักยภาพในการท่องเที่ยวภายในพื้นที่

                อีกทั้งลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและตรวจติดตาม โครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ณ ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก ณ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีด้วย

Leave a Comment

Skip to content