นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

                วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 พร้อมปฐกถาพิเศษในหัวข้อ ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกล่าวแสดงความชื่นชมขอบคุณผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนครบวาระ ในสังกัด ทส.

                โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขาฯ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. และผู้บริหารในสังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รอง อปม. และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content