นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี

                วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี พร้อมด้วยนางยุวดี ดีงามเลิศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบกระเช้าดอกไม้ไว้เป็นที่ระลึก

Leave a Comment

Skip to content