กรมป่าไม้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น

                กรมป่าไม้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง โครงการสานพลังเครือข่าย เพื่อสร้างป่าอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัล

                ผู้แทนรับรางวัลของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายกานดิษฎ์ สิงหากัน หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                ทีมเชียร์กรมป่าไม้ นำโดย นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้กำลังใจเชียร์แบบ New Normal ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

Leave a Comment

Skip to content