ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้จัดทำโครงการ “แจกกล้าไม้ป่า เพื่อประชาชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว” โดยแจกกล้าไม้ป่า จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล้า ให้ประชาชน ร่วมกันนำไปปลูก เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรณรงค์ให้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

                ในการนี้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเปิดกิจกรรมฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ (นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

Leave a Comment

Skip to content