ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รดำเนินการเปลี่ยนเบาะหุ้มหนังที่นั่ง หนั งหุ้มพวงมาลัย และหนังหุ้มคันเกียร์ของรถย นต์ราชการ จำนวน 4 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

next.pdf

Leave a Comment

Skip to content