ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลข ครุภัณฑ์ ปม.52-015-01-0141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Untitled_21082020_180106.pdf

Leave a Comment

Skip to content