ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒย 3061 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.59-012-03-0304-009 โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ )

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content