ประกาศประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถ UTV.pdf

ประกาศเชิญชวนรถ UTV (13 ส.ค. 63).pdf

Leave a Comment

Skip to content