นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสนกล้าดี WE GROW” ปลูกเพื่อความยั่งยืน

                วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสนกล้าดี WE GROW” ปลูกเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์  นายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) และนายณัฎฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนและพันธมิตรจากแม่แจ่มโมเดลพลัสร่วมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ พื้นที่ คทช.บ้านกองแขกเหนือ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

                สำหรับการดำเนินโครงการ “แสนกล้าดี WE GROW” ปลูกเพื่อความยั่งยืน เป็นโครงการที่มุ่งสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ที่ใช้ไผ่เป็นไม้เบิกนำในการพัฒนา มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 582 ราย และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่จำนวน 19 กลุ่ม

                ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบกล้าไผ่ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “รูปธรรมในการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานเพื่อการฟื้นป่าสร้างรายได้” โดยมี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจค้าไม้ นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ประธานมูลนิธิฮักเมืองแจ๋มและผอ.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ร่วมเสวนา พร้อมทั้งปลูกต้นสักไว้เป็นที่ระลึก

Leave a Comment

Skip to content