นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าจากสภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2563

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าจากสภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

                ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเตรียมการด้านสารัตถะเนื้อหาและตระเตรียมการนำเสนอของฝ่ายไทยในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 5 (JEM5) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 และการจัดประชุมการเจรจาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 (NEG3) ในเดือนกันยายน 2563

Leave a Comment

Skip to content