นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีจัดลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้ และ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

          วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีจัดลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้ และ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) เพื่อความร่วมมือทางด้านเทคนิควิชาการ สำหรับสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย

Leave a Comment