นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องบัตรพลีบูชาเทวดาอารักษ์ประจำเมืองแพร่ เทวดาอารักษ์ประจำสวนรุกขชาติเชตวัน พิธีขอขมาบอกกล่าวเทวดาแบบโบราณ

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องบัตรพลีบูชาเทวดาอารักษ์ประจำเมืองแพร่ เทวดาอารักษ์ประจำสวนรุกขชาติเชตวัน พิธีขอขมาบอกกล่าวเทวดาแบบโบราณล้านนาเมืองแพร่ และพิธีทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้มีอุปการคุณต่อสถานที่ในบริเวณสวนรุกขชาติเชตวัน  โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้บริหาร ทส. และหน่วยงานในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ สวนรุกขชาติเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  ซึ่งเป็นการขอขมาบอกกล่าวเทวดาแบบโบราณล้านนาเมืองแพร่

                จากนั้นได้เดินทางไปยังสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า(โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้สัก เดินทางไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content