นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังห้องประชุมสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมภาคเหนือบน เพื่อติดตามความคืบหน้าการบูรณะบ้านหลุยส์ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่อายุ 114 ปี พร้อมเดินทางไปตรวจเยี่ยมอาคารดังกล่าว จากนั้นได้เดินทางไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ โดยในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจดังกล่าว มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมในคณะด้วย

Leave a Comment

Skip to content