นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          กรมป่าไม้  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” นำนิทรรศการ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า.(รสทป.) จากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงต้องการให้”คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์(กรมป่าไม้) จังหวัดศรีสะเกษ  “ให้กรมป่าไม้ พิจราณาจัดหาพื้นที่เพื่อลองทำโครงการโดยส่งเสริมอาชีพให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่า”  เพื่อให้ประชาชน นิสิตนักศึกษา ทุกภาคส่วน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อ ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยตลอดมา.

          ภายในงานตลอดทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 มีกิจกรรมแจกกล้าไม้ จำนวน 10 ชนิด เช่น มะขาม ยางนา กฤษณา ทองอุไร อินทนิลน้ำ พะยอม พุดซ้อน ช้องนาง มะฮอกกานี พิลังกาสา พ้อมกันนี้มี น้ำสมุนไพรไทย ประกอบด้วย      น้ำฝาง น้ำตะไคร้ และน้ำอัญชันผสมมะนาว แจกจ่ายให้กับ ผู้เยี่ยมชมงานทุกวัน อีกด้วย

          โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content