นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายนิทรรศ เวชวินิช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

          นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายนิทรรศ เวชวินิช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี ฯพณฯ ท่านสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และคู่สมรส ฯพณฯ ท่านนาธาน ดูไร อดีตเอกอัครราชฑูตอินเดีย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเครือข่ายความร่วมมือ ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกถุงยังชีพ และมอบทุนการศึกษา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง จ.ราชบุรี

Leave a Comment

Skip to content