ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

          วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สปฟ. สวจ. สจด. สปช. สบก. สกญ. สสป. สคร. สศบ. และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน ภายนอก และบริเวณโดยรอบสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมถึงกิจกรรมการดูแลบำรุงรักษารักษาต้นไม้ทรงปลูก ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดภายในพื้นที่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content