ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รดำเนินการเปลี่ยนเบาะหุ้มหนังที่นั่ง หนั งหุ้มพวงมาลัย และหนังหุ้มคันเกียร์ของรถย นต์ราชการ จำนวน 4 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

next.pdf

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายนิทรรศ เวชวินิช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

          นายจิระศักดิ์ ชูความ … Read more

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

      … Read more

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมประชุมติดตามงาน คทช. จ.น่าน และซักซ้อมการทำงานสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์

      … Read more