พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมประชาชนจิตอาสา เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

                พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วยพลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  นำคณะรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมประชาชนจิตอาสา เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี  จ.เชียงใหม่  ศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน   ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อำนวยประโยชน์ด้านทรัพยากรน้ำให้ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร ให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานในการเปิดงาน  มีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผวจ.เชียงใหม่  กล่าวต้อนรับ  นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รมว.ทส. กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้ประธานได้นำคณะรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จิตอาสา และผู้ร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้  ในครั้งนี้ พื้นที่ 68  ไร่  จำนวน 15,000 ต้น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และกิจกรรมนำกล้วยไม้เข้าสู่ป่า  สร้างฝายชะลอน้ำ  โป่งเทียม  ในส่วนของกรมป่าไม้  มีนายอรรถพล  เจริญชันษา  อธิบดีกรมป่าไม้  นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์  นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล  รองอธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมด้วยผู้บริหาร  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content