ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

63017117550_1_202041141919178.pdf

ประกาศเชิญชวนรถ 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content