นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทป รายการคอลัมน์ข่าว กรีนรีพอร์ต ทางช่อง 7 HD

                วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทป รายการคอลัมน์ข่าว กรีนรีพอร์ต ทางช่อง 7 HD โดยมี ธนพัต กิตติบดีสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

                ในประเด็นการจัดทำตัวชี้วัดการปลูกป่าและการติดตามตรวจสอบการแจกกล้าไม้ และการดูแลรักษาไม้ของกลาง (พะยูง) โดยอธิดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนต้นไม้เพื่อติดตามตรวจสอบการนำต้นไม้ที่ได้รับการแจกจ่ายจากกรมป่าไม้ไปปลูกของพี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถติดตามการปลูก การเจริญเติบโต และการดูแลรักษาต้นไม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเมื่อต้นไม้โตพอที่จะตัดขายได้ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับรองว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และขายค้าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการเก็บรักษาไม้ของกลางและมาตรการการป้องกัน ดูแลรักษาโดยเฉพาะไม้พะยูงที่เป็นไม้ที่มีราคาสูง

Leave a Comment

Skip to content