นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”

                วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ณ บริเวณศูนย์ประสานงาน โครงการปลูกป่าฯ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ ร่วมกิจกรรม และติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย สำหรับ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการดำเนินงาน

ระยะที่ 1

                – ปลูกฟื้นฟูป่า 100 ไร่

                – สร้างฝายชะลอน้ำ 10 ฝาย

                – สร้างศูนย์ประสานงาน

ระยะที่ 2

                – เป้าหมายฟื้นฟูป่า 15,344 ไร่

Leave a Comment

Skip to content