นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชน

                วันที่1 กรกฎาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชน พร้อมด้วย นางบุณทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินประเภทรางวัลป่าชุมชนระดับประเทศและแบบประเมินประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต” พร้อมทั้งกำหนดววันในการลงพื้นที่ตรวจประเมินป่าชุมชนตัวแทนภาคทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ประเภทรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ป่าชุมชนบ้านปง จ.แพร่, ป่าชุมชนบ้านปางสัก จ.นครสวรรค์, ป่าชุมชนบ้านตำบลเจริญสุข จ.บุรีรัมย์, ป่าชุมชนบ้าน บางไทร จ.ระนอง และประเภทรางวัลดีเด่นด้านฯ ป่าชุมชนห้วยโป่งใหม่ จ.เชียงราย, ป่าชมชนบ้านกุดหมากไฟ จ.อุดรธานี, ป่าชุมชนบ้านถ้ำพระหอ (บ้านวัวไทร) จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์ ½ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Leave a Comment

Skip to content