นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส.  ผู้บริหารในสังกัด ทส.  และนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผวจ.เพชรบุรี  ร่วมต้อนรับ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม.  และ ผอ.สำนักฯ เข้าร่วม

                ในการนี้ท่าน รมว.ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าสถานีเพราะชำกล้าไม้ฯ รายงานและสาธิตระบบการแจกจ่ายกล้าไม้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ที่มาติดต่อขอรับกล้าไม้ภายในสถานีฯ ในการนี้ ท่าน รมว.ทส. ได้ปลูกต้นมะริด ณ สถานีเพาะชำฯ นี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content