นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองอธิบดีที่กำกับ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ได้ตรวจติดตามความคืบหน้า และความพร้อม

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองอธิบดีที่กำกับ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ได้ตรวจติดตามความคืบหน้า และความพร้อมของสถานที่จัดงานโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่มาดำเนินการขุดหลุมเพื่อปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ให้มีความลึกที่เหมาะสม โดยได้ขุดสาธิตหลุมปลูกต้นไม้ตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้มีความเหมาะสมกับกล้าไม้ที่จะนำมาปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต่อไป ณ บริเวณสถานที่จัดงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content