นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

                วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายวิรุฬ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ณ กองอำนวยการส่วนหน้าฯ จุดชมวิวม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยนายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการกับผู้ประกอบการที่พัก การแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

                ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้อยู่อาศัยและทำกิน ของสถานประกอบการ จำนวน 113 ราย สามารถแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

                1. สามารถดำเนินคดีตาม

ม.29 , ม.30 วิ.ปกครอง และ ม.25 (พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ) จำนวน 28 ราย 29 คดี

                2.พิจารณาคุณสมบัติการอยู่อาศัย/ทำกิน ของคณกรรมการฯ จำนวน 84 ราย โดยส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาตาม พรบ.โรงแรม และ พรบ.ควบคุมอาคาร จำนวน 65 ราย ตรวจสอบข้อโต้แย้งกรณีการครอบครองที่ดิน จำนวน 19 ราย

                สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายธเนศพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ให้ใช้วัตถุประสงค์ของการขออนุญาตใช้ประโยชน์ของโครงการหลวงตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเน้นย้ำว่าจะให้พื้นที่ป่าไม้ไปอยู่ในการครอบครองของนายทุนและกลุ่มทุนต่างชาติไม่ได้โดยเด็ดขาด และการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมด้วยกันทุกฝ่าย และอธิบดีกรมป่าไม้เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ ทั้ง  84 ราย เพื่อมิให้ประชาชนเดือดร้อนและถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและการทำกินในพื้นที่เดิมจะต้องไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content